Lístek na cukr

Přídělový systém v českých zemích  /zdroj: Wikipedie/
Za 1. světové války zavedla rakouská vláda přídělový systém v dubnu 1915 na většinu životních potřeb (mouka, chléb, cukr, sádlo, maso, brambory, mléko, šatstvo, uhlí atd.). Vázané hospodářství bylo v ČSR zrušeno 1. července 1921.

Za 2. světové války byly v Protektorátu Čechy a Morava od 2. října 1939 zavedeny potravinové lístky, v prosinci 1939 pak i poukázky na textil a obuv. Kvůli špatné hospodářské situaci přetrval v Československu přídělový systém až do 31. května 1953 (zrušen byl současně s provedením měnové reformy).